Szczegóły

Tytuł artykułu

Delta Wisły jako obszar problemowy rozwoju i zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego<br>The Vistula Delta as a Problem Area of Development and Spatial Management of the Pomorskie Voivodship

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 146

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×