Details

Title

Miasta w systemie osadniczym strefy krawędziowej Delty Wisły 95<br>Cities in the Edge Zone of the Vistula Delta Settlement System

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Numer

No 146

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×