Szczegóły

Tytuł artykułu

Perspektywy rozwoju dla rolnictwa i rybactwa w Delcie Wisły<br>Prospects for the Development of Agriculture and Fisheries in the Vistula Delta

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 146

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×