Szczegóły

Tytuł artykułu

Krajobraz kulturowy Delty Wisły – przekształcać czy zachować?<br>Cultural Landscape of the Vistula Delta – to Create or to Save?

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 146

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×