Szczegóły

Tytuł artykułu

Wstęp<br>Introduction

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 147

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×