Details

Title

Użytkowanie ziemi i polityka przestrzenna w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym<br>Changes of land use and spatial policy in Lodz Metropolitan Area

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Numer

No 147

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×