Szczegóły

Tytuł artykułu

Struktura społeczno-gospodarcza w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym oraz jej zmiany w ostatnim dwudziestoleciu<br>Analysis of the Socio-economic Structure of Lodz Metropolitan Area and Its Changes in the Last 20 Years

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 147

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×