Szczegóły

Tytuł artykułu

Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym<br>Transportation Linkages in Lodz Metropolitan Area

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 147

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×