Szczegóły

Tytuł artykułu

Delimitacja i instytucjonalizacja Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego<br>Delimitation and Institutionalisation of Lodz Metropolitan Area

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 147

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×