Szczegóły

Tytuł artykułu

Informacje o Autorach<br>Notes on authors

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 147

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×