Szczegóły

Tytuł artykułu

III. Charakterystyka i ocena zastosowanych danych sozologicznych<br>Share and evaluation of implemented sozological data

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 148

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×