Szczegóły

Tytuł artykułu

IV. Sytuacja sozologiczna gmin w latach 2000-2009<br>Sozological situation of communes during 2000-2009

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 148

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×