Szczegóły

Tytuł artykułu

1. Zagadnienia podstawowe monitoringu i postępowanie badawcze<br>Fundamentals of the monitoring and research methodology

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 149

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×