Szczegóły

Tytuł artykułu

3. Region jako przedmiot badań i polityki rozwoju<br>The region as a target of research and development policy

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 149

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×