Szczegóły

Tytuł artykułu

5. Uwarunkowania prawne i formalne organizacji monitoringu<br>Legal and regulative framework of the monitoring

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 149

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×