Szczegóły

Tytuł artykułu

6. Uwarunkowania instytucjonalne i zarządzanie rozwojem regionalnym<br>Institutional background and managing of the regional development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 149

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×