Szczegóły

Tytuł artykułu

III. Metodologia budowy systemu monitoringu rozwoju regionalnego <br>Methodology of setting up regional development monitoring systems

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 149

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×