Szczegóły

Tytuł artykułu

5. Założenia modelu i organizacji monitoringu regionalnego<br>Modelling and organisational assumptions for the regional monitoring

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 149

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×