Szczegóły

Tytuł artykułu

7. Obiektowe i wskaźnikowe podejście do monitoringu a przestrzenny wymiar informacji<br>Target-and-indicator approach to the monitoring vs. spatial dimension of information

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 149

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×