Szczegóły

Tytuł artykułu

2. Próba empirycznej weryfikacji modelu monitoringu na przykładzie woj. Pomorskiego(artykuł)<br>Empirical verifi cation of the monitoring model – the test case of the Pomorskie Region

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 149

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×