Details

Title

Mechanizmy tworzenia się i pogłębiania zróżnicowań przestrzennych w poziomierozwoju społeczno-gospodarczego oraz kształtowania się regionów słaborozwiniętych

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Numer

No 151

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Wprowadzenie / Introduction

Identifier

ISSN 0079-3507
×