Details

Title

Struktura przestrzenna centrów wzrostu regionów Polski Wschodniej

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Numer

No 151

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×