Szczegóły

Tytuł artykułu

Struktura przestrzenna centrów wzrostu regionów Polski Wschodniej

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 151

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×