Szczegóły

Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju związane z wykorzystaniem przygranicznego położeniaregionów Polski Wschodniej

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 151

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Wprowadzenie / Introduction

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×