Details

Title

Wprowadzenie

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Numer

No 151

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Wprowadzenie / Introduction

Identifier

ISSN 0079-3493
×