Details

Title

Zasada zrównoważonego i trwałego rozwoju w RegionalnychProgramach Operacyjnych 2007-2013

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Numer

No 152

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×