Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego w polityce zrównoważonego rozwoju

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 152

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×