Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola instytucji otoczenia biznesu w prowadzeniu działalnościgospodarczej na obszarach Natura 2000 jako element wsparcia rozwojuregionalnego i lokalnego

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 152

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×