Szczegóły

Tytuł artykułu

Globalisation and Advenecement of Local and Regional Governments:Concurrent or Antagosist Phenomena?

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 153

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×