Szczegóły

Tytuł artykułu

Badania marketingowe w procesie ewaluacji strategiipromocji miasta: studium rozpoznawalności logo i hasła „Łódź kreuje”

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 153

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×