Szczegóły

Tytuł artykułu

Przestrzeń wiejska w Polsce w perspektywie 2020/<br />Polish Rural Space up to 2020

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 154

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×