Details

Title

Cele i zasady koordynacji polityk wspierających zrównoważony rozwójobszarów wiejskich/<br />Objectives and Rules for the Policies Supporting Sustainable Rural Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 154

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×