Details

Title

Wyzwania wobec gospodarstw drobnotowarowych w Polscew aspekcie reformy WPR 2014-2020/<br />The Challenges Semi-subsistence Farms in Poland shoud Met in Termsof the Common Agricultural Policy Reform for the Years 2014-2020

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 154

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×