Szczegóły

Tytuł artykułu

Zrównoważenie rolnictwa woj. opolskiego na tle kraju/<br />Sustainability of Agriculture in the Opole Province Compared to NationalAgriculture

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 154

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×