Details

Title

Inwestycje w kapitał ludzki na obszarach wiejskich.Przykład Polski Wschodniej/<br />Investment in Human Capital in Rural Areas. The Case of Eastern Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 154

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×