Details

Title

Migracje zagraniczne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich/<br />Foreign Migrations and Their Infl uence on Rural Areas Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 154

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×