Szczegóły

Tytuł artykułu

Migracje zagraniczne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich/<br />Foreign Migrations and Their Infl uence on Rural Areas Development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 154

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×