Szczegóły

Tytuł artykułu

Europejskie uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwojuregionalnego w Polsce – poziom województw/<br />European Conditions of Third Generation of Regional Development Strategiesin Poland – Voivodeships Level

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 155

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×