Szczegóły

Tytuł artykułu

Nowy ład strategiczny polityki rozwoju regionów. Podejście retroiprospektywne/<br />New Strategic Deal for Development Policy of Regions. Retro and ProspectiveApproach

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 155

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×