Szczegóły

Tytuł artykułu

Inteligentna specjalizacja czy raczej sektor„wysokiej szansy” atutem w rozwoju regionów?/<br />The Smart Specialisation or Rather a Sector of “the High Chance”as an Advantage in the Development of Regions?

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 155

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×