Szczegóły

Tytuł artykułu

Strategiczne dylematy polityki innowacyjnej zorientowanejna inteligentne specjalizacje/<br />Strategic Dilemmas of Innovation Policy Oriented towards Smart Specialisation

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 155

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×