Szczegóły

Tytuł artykułu

Parametryzacja potencjałów regionalnych podstawą tworzeniaspecjalizacji rozwoju regionów/<br />Regional Development Specialisation Created by the Use of Regional PotentialParametrization

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 155

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×