Details

Title

Kierunki zmian innowacyjności regionu opolskiegona tle województw o ponadprzeciętnym rozwoju społeczno-gospodarczym/<br />Directions of Innovative Changes of the Opolskie Region against the Regions,which Have the Socio-economic Development Higher than Average

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 155

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×