Szczegóły

Tytuł artykułu

Zastosowanie mapy grup strategicznych w planowaniuprojektów w Żywcu/<br />The Use of the Strategic Groups Maps in Planning of Projects in Żywiec

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 155

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×