Szczegóły

Tytuł artykułu

Modele funkcjonowania і rozwoju obszarow wiejskich wPolsce po 1945 r./ <br /> Models of Functioning and Development of Rural Areas in Poland after 1945

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 156

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×