Szczegóły

Tytuł artykułu

Kierunki zmian w przestrzeni wiejskiej Polski - wpisywanie sie^ w przestrzenwsi europejskiej / <br /> Directions of Changes in Spatial Structure of Polish Rural Areas - Entering into the European Rural Areas Space

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 156

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×