Szczegóły

Tytuł artykułu

Przemiany struktury zasiewow w rolnictwie polskim w warunkachoddzialywania instrumentow Wspdlnej Polityki Rolnej (lata 2002-2010) / <br /> Crop Structure Transformations in Polish Agriculture in Conditions Imposed by Common Agricultural Policy Instruments (2002-2010)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 156

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×