Szczegóły

Tytuł artykułu

Poziom zycia a procesy depopulacji na obszarachwiejskichpoludniowo-wschodniej Polski/ <br /> Standard of Living and Processes of Depopulation on the Rural Areas of South-Eastern Poland

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 156

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×