Szczegóły

Tytuł artykułu

Wplyw instrumentow polityki spojnosci UE na rozwoj obszarowwiejskichwwoj. wielkopolskim / <br /> Effect of the Instruments of EU Cohesion Policy on Rural Development in Wielkopolskie Voivodeship

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 156

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×