Szczegóły

Tytuł artykułu

Wspieranie rozwoju obszarow wiejskich w Polsce z funduszy UE / <br /> Supporting the Development of Rural Areas in Poland from EU Funds

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 156

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×